garantuju kreativni autori i timovi koji će realizovati najzahtevnije zadatke.