omogućava realizaciju po svim kriterijuma kvalitetne produkcije.