Program naše televizije se emituje preko satelita, slobodno i u paketima Supernove i TOTAL-TV-a.