je od samog početka bio razlog stečenog poverenja kod gledalaca.