Pored televizija sa nacionalnom frekvencijom, jedino TV K::CN pokriva celokupnu teritoriju Srbije.