O televiziji TV lica Dozvola Elaborati

TV Kopernikus ima dozvolu za nacionalno kablovsko emitovanje.