Osnaživanje žena žrtava nasilja

Potpisivanjem protokola o saradnji između Sigurne kuće i RPK u Nišu, žene, žrtve nasilja, imaće priliku da laše dodju do posla. Prekvalifikacijom, ali i edukacijom, one će biti ekonomski osnažene i spremne za novi život, izjavila je direktorka Sigurne kuće Sonja Šćekić.

– Najveći broj žena, žrtava nasilja, smeštenih u Sigurnoj kući, vraća se nasilniku. Razlog je najčešće ekonomska zavisnost, odnosno nezaposlenost i stan na ime nasilnika, istakla je Šćekić.

Da bi se situacija promenila neophodno je žene ekonomski osnažiti i pomoći im da što pre dodju do posla. Potpisivanjem protokola Sigurne kuće i RPK vrata se polako otvaraju za žrtve nasilja.

-Dogovoreno je da se iskoriste sve mogućnosti u veyi sa edukacijom i prekvalifikacijom, ali i kasnijom podrškom oko plasmana proizvoda. Uticaćemo i na članice RPK da pri zapošljavanju prednost daju šticenicama Sigurne kuće, izjavio je predsednik RPK Aleksandar Milćević.

Uskoro bi mogao da krene i prvi konkretan korak.

-Prva obuka će biti za upravnike zgrada, a finansiraće je Ministarstvo građevine, istakla je Šćekić.

Trenutno u Sigurnoj kući u Nišu zbrinuto je sedam žena i četvoro dece