Negujmo srpski jezik

Zaštita kulture izražavanja, pravilnog korišćenja gramatike i negovanje jezičke pismenosti je jedan od ciljeva Ministarstva kulture i informisanja u okviru kojih će biti predložen niz aktivnosti kojima će se sistemski raditi na zaštiti ćiriličnog pisma, izjavio je u Nišu ministar Vladan Vukosavljević. On je prilikom posete Narodnoj biblioteci Stevan Sremac, predstavljajući akciju Negujmo srpski jezik, najavio i skoro donošenje Strategije kulturnog razvoja. Cilj akcije je zaštita srpskog jezika i pisma i unapređenje opšte jezičke kulture i pismenosti, ističe ministar. Kada je reč o zaštiti ćirilice, on je rekao da će Ministarstvo preduzeti niz aktivnosti u cilju afirmacije ovog pisma. Govoreći o situaciju u kulturi u Nišu on je rekao da gradu nedostaje, pre svega koncertna dvorana, ali da bi, kada je reč i o infrastrukturi i o organizovanju manifestacija, lokalne samouprave trebalo da pronađu dodatna sredstva u budžetu. Strategija kulturnog razvoja, mogla bi uskoro da se nađe u javnoj raspravi jer je Ministarstvo uradilo svoj deo posla. Akciju Negujmo srpski jezik pokrenuli su pre dve godine beogradski Sekretarijat za kulturu, Filološki fakultet i prestonička biblioteka uz podršku velikog broj javnih ličnosti. Nakon što je akcija proširena na republički nivo, formiran je i poseban odbor sa ciljem da se podstakne briga za očuvanje i razvijanje srpskog jezika i jezičke kulture. Tokom ove godine, kako je rečeno, organizovaće se promocije akcije u 17 okruga u Srbiji.