Godina ulaganja u zdravstvo

Ove godine jedan od prioriteta Vlade biće izgradnja novih I rekonstrukcija već postojećih zdravstvenih ustanova I njihovo opremanje novim aparatima kako bi se poboljšali uslovi lečenja pacijenata. Radi se o … ...više...

Srbija u Eurotransplantu

Pacijenti koji godinama čekaju transplantaciju organa sada mogu brže dobiti organ jer je Srbija postala članica Eurotransplant. Prema rečima dr Maksića sa Vojnomedicinske akademije, ovo je najradosnija vest koju su … ...više...