Simpozijum ginekologa

Multidisciplinarni pristup u pronalaženju uzroka pelvičnog bola, odnosno otkrivanja da li je bol u karlici simptom, sindrom ili oboljenje, cilj je 24. Simpozijuma ginekologa, koji je organizovala Klinika za ginekologiju … ...više...