Kategorija: Zabava

Na francuskom nebu 450 balona

Iz vazduhoplovne baze u Šamble Bisjeru u Francuskoj, u petak je u okviru međunarodnog bijenala „Mondial Air Ballons“ poletelo čak 456 balona. Svrha ove akcije bilo je obaranje
više...