Kategorija: Niš

Merenje buke u Nišu

Komunalna buka predstavlja jedan od većih problema u Nišu i štetna je po zdravlje ljudi, pa će se u ovom gradu u narednih 14 meseci raditi na izradi
više...