Prijem pripravnika

Prvi put se u Srbiji pripravnici za sud i tužilaštvo primaju posle testiranja kandidata koje organizuje Pravosudna Akademija. Više od 500 kandidata konkuriše za 160 mesta pripravnika u tužilaštvima i … ...više...