Kategorija: Info

Godina ulaganja u zdravstvo

Ove godine jedan od prioriteta Vlade biće izgradnja novih I rekonstrukcija već postojećih zdravstvenih ustanova I njihovo opremanje novim aparatima kako bi se poboljšali uslovi lečenja pacijenata. Radi
više...