Nova sednica Skupštine

Skupština Srbije počela je novu sednicu. Na dnevnom redu su predlozi zakona o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita i Zakona o osiguranju depozita.

Početak sednice je kasnio jedan sat jer nije bilo kvoruma. Na početku poslanici postavljaju pitanja.

Na dnevnom su i Predlog zakona o davanju državnih garancija za zajam Nemačke razvojne banke KWF EPS-u u iznosu od 45 miliona evra za projekat „Modernizacija sistema za otpepeljavanje TE Nikola Tesla A“, kao i Predlog zakona o davanju garancije po zaduženju Akcionarskog društva “Elektromreža Srbije“ za Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu.

U saopštenju se navodi i da će na dnevnom redu četvrte sednice redovnog zasedanja Skupštine, sa šest tačaka dnevnog reda, biće i izmena Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora parlamenta koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka.

Poslanici će razmatrati i o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Skupštine Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica parlamenta.

Predloženim dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita predviđeno je da agencija može devizna sredstva ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Srbija ili Narodna banka Srbije

Kako je navedeno u tom predlogu, ta ulaganja su moguća u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka.

Dopunom postojeće zakonske obaveze smanjiće se i troškovi koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni, a time bi se, imajući u vidu pozitivne stope prinosa na hartije od vrednosti čiji je izdavalac Srbija, omogućilo efikasnije raspolaganje sredstvima, pre svega,fonda za osiguranje depozita i ostvarila zakonska obaveza da se na sredstva tog fonda moraju ostvarivati odgovarajući prihodi.

Predlogom zakona o davanju državnih garancija za zajam Nemačke razvojne banke KWF EPS-u za projekat „Modernizacija sistema za otpepeljavanje TE Nikola Tesla A“, Srbija preuzima obavezu da jemči za obaveze EPS-a prema KWF banci po osnovu Sporazuma o zajmu zaključenog izmedju te banke i ovog domaćeg Javnog preduzeća 28. februara 2017. u Beogradu.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o davanju garancije Srbije u korist KWF banke za kredit Elektromreže Srbije u visini 15 miliona evra, koji je namenjen za regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

code

TV K::CN