Vlada Srbije ne pravi razliku izmedju privatnih i državnih domova za odrasla i stara lica

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, Zoran Djordjević izjavio je danas da Vlada Srbije ne pravi razliku izmedju privatnih i državnih domova za odrasla i stara lica, i da svi imaju jednaka prava i obaveze.

On je na sastanku s direktorima i osnivačima privatnih domova za odrasla i stara lica, i s direktorima državnih domova najavio useljavanje korisnika u privatne domove u julu.

Na otvoreni javni poziv za smeštaj odraslih i starih lica u privatne domove stigla je 41 ponuda, od 26 iz Beograda, sedam iz Vojvodine i osam iz drugih krajeva Srbije.

Djordjević je izjavio da je prioritet Vlade podsticanje otvaranja legalnih privatnih domova koji će, u skladu sa Zakonom ispuniti sve uslove za pružanje usluga.

„Najbitnije je ukloniti problem nelojalne konkurencije, prijaviti i kazniti sve koji ne posluju u skladu sa zakonom. Direktori domova imaju priliku da na sastancima predstave probleme i time nam pomognu da nadjemo pravi način za njihovo rešavanje“, rekao je Djordjević.

On je najavio da će Zakon o socijalnoj zaštiti biti izmenjen i dopunjen, ali biće doneti zakoni o socijalnom preduzetništvu i o „lizingu radne snage“.“