Skupština Srbije nastavlja sa radom

Poslanici su počeli da glasaju o više tačaka dnevnog reda, a među njima su Predlog zakona o ratnim memorijalima, o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima, kao i finansijskoj podršci porodici sa decom.

Glasaće o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, zatim o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njhovoj zaštiti, te o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca.

Skupština će se izjašnjavati o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, a biće potvrđeno i nekoliko sporazuma, među kojima je Sporazum između Srbije i Rusije o socijalnoj sigurnosti.

Trebalo bi da se potvrdi sporazum sa Slovenijom o zapošljavanju državljana Srbije, kao i sporazum sa Grčkom o socijalnom osiguranju.

Na dnevnom redu je potvrđivanje Memoranduma između Srbije i Australije o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja.

Glasaće se i o predlogu SNS-a o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova RIK-a.