Potencijali biomase za razvoj Srbije

Najveći udeo iz obnovljivih izvora eregije u Srbiji ima biomasa, međutim koristi se uglavnom samo u domaćinstvima prilikom grejanja, dok su njene stvarne mogućnosti nedovoljno iskorišćene, saopšteno je na tribini o održivosti biomase na fakultetu Zaštite na radu u Nišu. Kako je rečeno, energetski potencijali biomase koje su raspoloživi u celoj zemlji, mogu da doprinesu lokalnom razvoju, zaštiti životne sredine i celokupnom razvoju države.

 

Potencijali korišćenja biomase su veliki, ali njena primena zavisi od potreba i mogućnosti našeg društva, naglasio je direktor RES fondacije, Aleksandar Macura. Kako objašnjava, biomasa se može koristiti u toplanskim sistemima, proizvodnji električne energije, ali u Srbiji se za sada koristi isključivo za grejanje.

 

U Srbiji ima dovoljno šuma koje su izvor biomase, ali treba ih imati još više, kažu sa Fakulteta zaštite na radu. Profesor Slobodan Milutinović objašnjava da je biomasa dobar, obnovljivi vid energije, ali ima i svoju lošu stranu, jer da bi se proizvelo drvo moraju i da se troše određeni resursi.

 

 

Kako bi se koristili potencijali biomase mora se postići balans na svim nivoima, pre svega na lokalnom, naglašavaju sa Fakulteta zaštite na radu. U Srbiji postoje ljudi sa dovoljno znanja koji bi mogli da učine da se unapredi način korišćenja biomase, optimistični su organizatori.