Francuzi brišu reč ‘rasa’ iz Ustava

Odbor Parlamenta Francuske je jednoglasno odlučio da se izbaci reč „rasa“ iz prvog člana Ustava i da se zabrani „razlikovanja na osnovu pola“.

Ukoliko ti amandmani prođu i na plenarnoj sednici kada se bude razmatrala izmena Ustava, ta rečenica će glasiti: „Francuska osigurava jednakost svih građana pred zakonom, bez razlikovanja na osnovu pola, porekla, ili vere“, dok se sada na tom mestu navodi „razlikovanje na osnovu porekla, rase ili vere“.

Sve poslaničke grupe su tražile brisanje reči „rasa“ iz Ustava, smatrajući da ta reč, uneta u Ustav 1946. godine da bi se posle perioda nacizma odbacile rasističke teorije, danas može loše da se shvati, kao i jer je neosnovana pošto ne postoje istinske razlike među ljudima po rasi.

Suizvestiteljka Jael Bron-Pive rekla je da ukidanje te reči neće oslabiti raspoloživa pravna sredstva u borbi protiv rasizma, od čega su neki strahovali.

Izvor: Beta