Nekoliko kvarova na vodovodnoj mreži, autocisterna sa pijaćom vodom snabdeva sela

U sklopu aktivnosti snabdevanja građana pijaćom vodom, JKP“Naissus“ nastavlja akciju otpremanja cisterne žiteljima u selima Berbatovo, Vukmanovo i Donje Vlase, u vremenu od 9 do 12 sati.

Od danas 10. maja, u selu Paljina je uspostavljen sistem redovnog snbdevanja pijaćom vodom tako da je prestala potreba za upotrebom autocisterne.

Nastalo je više kvarova na mreži i po šahtama u selu Hum. Zbog radova biće prekida u snabdevanju vodom za korisnike u selu do 15 sati, nakon čega se sistem vraća u stanje redovnog vodosnabdevanja.

Došlo je do kvara na vodovodnoj mreži u naselju Milka Protić, pored KPZ-a . Usled radova moguć je prekid u snabdevanju vodom za žitelje naselja do 15 sati, nakon čega se vraća normalizacija vodosnabdevanja.

Nastao je kvar na vodovodnoj mreži u ulici Radoša Jovanovića Selje bb, kod gasne stanice. Usled radova u prekidu je snabdevanje vodom za korisnike u ovoj ulici do 15 sati, nakon čega se sistem vraća u stanje redovnog vodosnabdevanja.

 

TV K::CN