Unapređenje zdravlja i bezbednosti na radu

Edukacija i osposobavljanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu najbolji su način da se razvije svest o značaju ove teme, naglašavaju sindikati. Zaštita radnika dobija na značaju tek kada dođe do povrede, ali kako kažu iz Inspekcije rada prema podacima iz 2017. godine smanjen je broj povreda na radu.

Predsednica Saveza samostalnih sindikata u Nišu, Olivera Bobić, rekla je da se ne ulaže dovoljno u bezbdnost na radu, ali da i kada postoji oprema za zaštitu radnici nisu dovoljno disciplinovani da je koriste. Zaštita radnika dobija na značaju tek kada dođe do povrede, dodaju iz sindikata.

Prema podacima iz 2017. godine u građevinarstvu su bile 3 teške povrede na radu, što je manje u odnosu na 2016. godinu. U proizvodnji tekstila i metala bile su 4 teške povrede, navode iz Inspekcije rada u Nišu.

Američki centar za međunarodnu i radničku solidarnost zajedno sa sindikatima i inspekcijom rada već dve godine radi na ovom projektu.

Iz sindikata naglašavaju da je u naprednijim zemljama oblast bezbednosti i zdravlja na radu među deset najaktuelnih tema, dok kod nas nije ni na stotom mestu. Zbog toga, kako kažu podizanje svesti o značaju ove oblasti treba da bude prioritet.

TV K::CN