Promena transpondera za Kopernikus kanale

Vlasnik satelita 16A, firma Eutelsat preko koje Kopernikus emituje svoje kanale na satelitu obavestila nas je, da je transponder C 08, koji je do sada korišćen, zamenjen sa transponderom C 07 na istom satelitu što znači da su Kopernikus kanali premešteni na novi transponder C 07.

Spisak frekvencija Kopernikus TV kanala na satelitu.

TV K::CN