Poslanici republičke skupštine nastavili zasedanje

Pred poslanicima Skupštine Srbije je čitav set predloga i izmena finansijskih zakona. Raspravlja se o predlogu zakona o planskom sistemu Srbije, zatim o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju, kao i o dopunama zakona o računovodstvu.

Pred poslanicima su i dopune zakona o reviziji, izmene i dopune zakona o faktoringu i igrama na sreću.

Na dnevnom redu su izmene i dopune zakona o poreskom postupku i administraciji, kao i o PDV-u i akcizama.

Poslanici bi trebalo da raspravljaju i o davanju garancije za izgradnju vetroparka „Kostolac“, o garancijama za „Srbijagas“, a polemisaće se o izmeni i dopuni Konvencije o privremenom uvozu.

Među tačkama je i potvrđivanje finansijskog ugovora za železničku prugu Niš–Dimitrovgrad, kao i još nekoliko sporazuma.

Skupština će raspravljati i o izboru članova Državne revizorske institucije (DRI), organizaciji rada Narodne skupštine i izboru člana Komisije za hartije od vrednosti.

Izmene zakona o kojima se nedavno najviše polemislalo u javnosti su i one koje se odnose na poresku administraciju.

One bi trebalo da omoguće, između ostalog, javno objavljivanje imena najboljih poreskih platiša, prinudnu naplatu poreza sa štednih naloga dužnika i uvođenje grejs perioda za najugroženije poreske obveznike.

TV K::CN