Poslanici o amandmanima

Skupština Srbije nastavila je danas rad razmatranjem 534 amandmana na Predlog zakona o planskom sistemu Srbije. Na dnevnom redu su i izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju, o računovodstvu, Zakon o reviziji, Zakon o faktoringu, o igrama na sreću, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost i Zakon o akcizama. Na dnevnom redu su i zakoni o davanju garancija i potvrđivanju ugovora, kao i predlozi odluka o izboru Saveta Državne ravizorske institucije i izboru člana Komisije za hartije od vrednosti.

TV K::CN