Ostrovica ušla u sistem odvoza otpada

Meštani sela Ostrovica više neće imati problem sa odlaganjem otpada i divljim deponijama. Na sastanku direktora JKP “Mediana” i predsednika gradske opštine Niška banja odlučeno je da ovo selo bude uključeno u projekat organizovanog odvoza smeća. To znači da će kamioni Mediane najmanje jednom nedeljno odvoziti smeće iz sela na gradsku deponiju.

Ostrovica ima više od 600 stanovnika, ali nema uređen sistem odvoza otpada. Kako se ne bi stvarale divlje deponije, koje često mogu biti izvor velike zaraze, kamioni JKP “Mediane” odvoziće smeće najmanje jednom nedeljno na gradsku deponiju.

Na području grada ostalo je još 25 opština koje nisu ušle u sistem odvoza otpada, od kojih su 3 sela sa teritorije opštine Niška banja. To su Kunovica, Bancarevo i Lazarevo selo. Predsednik GO Niška banja rekao je da je na sastanku sa direktorom “Mediane” dogovoreno još i da će tražiti pomoć od Grada kako bi se meštanima sela olakšalo održavanje septičke jame.

Predsednik GO Pantelej i direktor “Mediane” složili su se da je potrebna veća komunalna svest meštana kako bi se problem divljih deponija rešio trajno, za šta je potrebno vreme.

TV K::CN