Od maja stranci u Srbiji mogu da proizvode oružje

Stranim investitorima biće omogućeno da budu vlasnici fabrika za proizvodnju naoružanja i vojne opremu u Srbiji, predviđeno je novim Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, čije se usvajanje očekuje u maju.

Pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović, kaže za Tanjug da novi zakon jasno definiše i mogućnost da inostrani ulagač bude deo Odbrambene industrije Srbije (OIS) kao i na koji način strani kapital može da uđe u državna vojna preduzeća.

Zakon definiše mogućnost da strani ulagač osnuje kompaniju koja proizvodi naoružanje i vojnu opremu. Strani ulagač mora da ima jasnu strategiju investiranja, prethodne reference, kao i da se njegovi planovi uklapaju u odbrambenu strategiju države“, kaže Miloradović.

Podseća da je i do sada postojala mogućnost učešća stranog kapitala u vlasništvu državnih preduzeća, ali da zakon nije bio potpuno precizan.

Novi zakon omogućava i da strana kompanija može biti manjinski partner državnim namenskim kompanijama sa 49 odsto udela u vlasništvu.

Strane investicije u namenskoj industriji su inače već prisutne, poput preduzeća „Lorens Valter Srbija“ koja je u potpunosti u stranom vlasništvu, zatim „Patrimons Automotiva“ koja je uložila novac u kruševački 14. oktobar.

TV K::CN