Izabran rektor Univerziteta u Nišu

Prof. dr Dragan Antić, aktuelni rektor Univerziteta u Nišu, izabran je danas od strane Saveta niškog Univerziteta za novog rektora, za mandatni period od 01. oktobra 2018. godine do 30. septembra 2021. godine.

Na zajedničkoj sednici Senata i Saveta Univerziteta u Nišu on je, u skladu sa postupkom za izbor rektora, predstavio svoj program rada Univerziteta i kandidate za prorektore u predstojećem mandatu.

Prezentovani Program rada Univerziteta, kao i tim prvih saradnika kandidata za rektora, u velikoj meri najavljuju nastavak „dosadašnjeg kursa“ rada i intenziviranje razvoja ove visokoškolske institucije kroz započete aktivnosti.

“Realizacija osnovnih aktivnosti na Univerzitetu u Nišu biće nastavljena još intenzivnijim tempom. To se najpre odnosi na dalje unapređenje efikasnosti studiranja, uvođenje novih nastavnih predmeta koji osavremenjuju studijske programe na svim fakultetima, čineći ih atraktivnijim za buduće studente, uz veću kompetitivnost na tržištu rada”, rekao je prof. dr Antić.

Izvrsnost u nastavi je potrebno temeljiti na kvalitetnim naučnim istraživanjima. Istraživanja na Univerzitetu u Nišu, prema oceni prof. dr Dragana Antića, treba da budu istovremeno i bazična i primenjena, u velikom broju disciplina, da podstiču interdisciplinarnost, kao važan cilj institucije koja želi da potvrdi svoj status istraživačkog univerziteta.

“Na istraživačku delatnost potrebno je nasloniti i razvoj transfera tehnologija i jače povezivanje sa privredom i ukupnim okruženjem. Univerzitet je na putu da u potpunosti preraste u savremeni evropski univerzitet, i sebi obezbedi značajno bolje pozicioniranje na svetskim i evropskim rang listama, kao i viši nivo internacionalne prepoznatljivosti. Internacionalizacijom Univerziteta, omogućiće se sistematska promocija naših studijskih programa u drugim zemljama i animiranje stranih studenata za studiranje na Univerzitetu u Nišu”, rekao je prof. dr Dragan Antić.

Jedan komentar
TV K::CN