Nedovoljno žena na visokim funkcijama

Panel diskusija na temu „Uloga i rad odbornica u lokalnim parlamentima“ održana je danas u prostorijama Gradskog odbora SNS Niš. Sa kakvim se problemima žene susreću u politici i o tome kako i koliko žene mogu uticati na lokalnu vlast podelile su Jelena Žarić Kovačević, narodna poslanica i Adriana Anastasov, predsednica Skupštine Gradske opštine Palilula.

Predsednica Skupštine Gradske opštine Palilula Adriana Anastasov, rekla da je u tom gradu nedovoljno žena na visokim funkcijama. Odbornice i poslanice mogu da unaprede kvalitet sprovođenja politika i zakona i učine efikasnijim i javno vidljivijim nadzorom nad radom institucija i sprovođenju zakona i propisa.

“ Prilikom usvajanja izveštaja o radu institucija ili prilikom postavljanja poslaničkih i odborničkih pitanja, treba insisitirati na pitanju kvaliteta usluga i mehanizama dostupnih ženama i muškarcima.“, istakla je narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.

Saradnja sa ženskim grupama, organizacijama civilnog društva, stručnjacima i stručnjakinjama, institucijama izvršne vlasti, važna zbog skretanja pažnje i informisanja poslanica i odbornica o prioritetima u oblastima resornih politika kojima se bave. Na ovaj način bi i poslanice i odbornice imale mogućnost da unaprede svoje delovanja i pokrenu teme po kojima će biti politički prepoznatljive. Umrežavanje i ženska saradnja, čak i na individualnom nivou, predstavlja direktan način da se čuje ženski glas u politikama ili bar u parlamentu, podvukle su učesnice panel diskusije.

TV K::CN