Osnovne škole u Pčinjskom okrugu pohadja 77 dece migranata

Osnovne škole u Vranju, Preševu, Bujanovcu i Bosilegradu pohadja 77 dece izbeglica i migranata sa Bliskog istoka koji su sa svojim roditeljima smešteni u prihvatnim centrima u ta četiri grada, izjavio je danas mentor Ministarstva prosvete za decu migrante za Pčinjski okrug Saško Nikolić.

Nikolić je za agenciju Beta izjavio i da su deca migranti u svim gradovima osim u Preševu počela da prate celodnevnu nastavu, dok u Preševu i dalje pohadjaju od dva do četiri časa dnevno.

Najviše školske dece migranata je iz Sirije, Iraka i Irana.

Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ u Preševu pohadja 36 dece iz prihvatnog centra u tom gradu, a Osnovnu školu „Branko Radičević“ u Bujanovcu pohadja 16 dece, dok još 13 njih čeka sistematski pregled, da bi se priključili nastavi.

Osnovnu školu „Svetozar Marković“ u Vranju pohadja 10 dece, vranjsku Osnovnu školu „Radoje Domanović“ takodje 10 dece, dok Osnovnu školu „Georgi Dimitrov“ u Bosilegradu pohadja petoro dece migranata.

„Imamo nekoliko takvih učenika i u srednjim školama, Poljoprivrednu školu u Vranju pohadja jedan djak iz prihvatnog centra, Ekonomsku školu u Vranju četvoro dece izbeglica a još tri učenika u Preševu čekaju da prodju sistematski pregled da bi počela da pohadjaju nastavu u preševskoj Gimnaziji“, kazao je Nikolić.

Prema njegovim rečima, do sada nikavih problema sa učenicima iz prihvatnih centara nije bilo a nastavnici na različite načine prevazilaze jezičku barijeru.

„Za decu migrante i izbeglice obezbedjen je svakodnevni prevoz od prihvatnih centara do škola koje pohadjaju, a različite nevladine organizacije obezbedjuju i užinu“, rekao je Nikolić.

Broj dece koja pohadjaju škole u Pčinjskom okrugu trenutno je manji za 13 u odnosu na njihov broj od pre mesec dana, kada je pet škola u Preševu, Bujanovcu, Vranju i Bosilegradu pohadjalo ukupno 90 dece migranata i izbeglica.

Beta