Turska lira u menjačnicama

Turska lira uvedena na listu valuta kojima će banke moći da trguju na deviznom tržištu, a nju će biti moguće i kupiti i prodati u menjačnicama u Srbiji. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici doneo Odluku o dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu, čime se na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu uvodi turska lira.

– Pri donošenju ove odluke Narodna banka Srbije se rukovodila učešćem Republike Turske u spoljnotrgovinskoj razmeni Republike Srbije, kao i potencijalima za jačanje i unapređenje ekonomske saradnje između dve zemlje u narednom periodu. U obzir je uzet i konstantan rast broja turskih državljana koji posećuju Republiku Srbiju. Takođe, uvođenjem turske lire na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu olakšava se poslovanje turskim i domaćim kompanijama koje međusobno sarađuju, što će se povoljno odraziti na obim poljnotrgovinske razmene. Očekuje se da uvođenje turske lire podsticajno utiče i na realizaciju zajedničkih ekonomskih projekata Republike Srbije i Republike Turske – kažu u Narodnoj banci Srbije.

TV K::CN