Terapije za retke bolesti-put ka rešenju

Kroz Budžetski fond za lečenje obolelih od retkih bolesti u Srbiji je za 2017. godinu izdvojena 1,1 milijarda dinara, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Meho Mahmutović. Najveći problemi u lečenju retkih bolesti su kasno postavljanje dijagnoze, neujednačenost kvaliteta zdravstvenih usluga i nedostupnost lekova, jer su preskupi, istaknuito je na Regionalnoj konferenciji o dostupnosti terapija za retke bolesti u Privrednoj komori Srbije.

Nacionalna strategija za retke bolesti do 2023. godine trebalo bi da bude gotova do kraja ove godine, kako bi se unapedilo zdravlje i kvalitet života obolelih od retkih biolesti, rekao je državni sekretar Minsitarstva zdravlja, Meho Mahmutović.

Porodice obolelih od retkih bolesti svakodnevno se bore za pomoć i podršku koja im je neophodna, kao i za ostvarivanje prava iz zdravstvene i socijalne zaštite, koja bi trebalo da su im zagarantovana i lako dostupna, istaknu to je na Regionalnoj konferenciji „Terapije za retke bolesti- put ka rešenju“.

Vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Verica Lazić, rekla je da je da je samo za 2016. godinu RFZO za lekove koji s enalaze na listi lekova i koji se koriste za lečenje retkih bolesti izdvojio oko 4,2 milijarde dinara, što je oko 9 odsto od ukupnih sredstava koja su izdvojena za sve lekove sa Liste lekova u toj godini, dok se na osnovu dosadašnje potrošnje ovih lekova predviđa da će u 2017. godini RFZO izvojiti za lekove za retke bolesti oko 5,5 milijardi dinara.

Iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije ističu da iako situacija nije trenutno sjajna, može se reći da su naparvljeni određeni pomaci.

Retka bolest podrazumeva svaku bolest koja se javlja kod jedne od 2.000 osoba. Prema poceni Evropske organizacije za retke bolesti, 6 do 8 odsto populacije ima neku retku bolest. Retke bolesti u stavri i nisu tako retke jer se procenjuje da u Evropi oko 30 miliona ljudi ima neku retku bolest, dok je u Srbiji broj obolelih oko 450 000. Smatra se da danas u svetu posotji između 6.000 i 8.000 različitih retkih bolesti.

 

 

 

TV K::CN