Sele se zbog auto-puta za Prištinu

Prvi korak ka izgradnji auto-puta od Niša do Prištine biće napravljen u petak. Pre nego što počnu radovi, potrebno je da država otkupi zemlju od vlasnika i da obezbedi prostor za novu saobraćajnicu. U Prokuplju i Merošini, dve opštine kroz koje je predviđeno da prolazi trasa, vlasnici njiva i kuća saznaće sve o planu raseljavanja, koji će im predstaviti stručnjaci JP „Putevi Srbije“.

U lokalnoj samoupravi u Prokuplju otkrivaju, za „Novosti“, da se vodilo računa o tome da se minimalno ugroze postojeći objekti, odnosno domaćinstva.

– Svega nekoliko desetina objekata na ovoj deonici će morati da se sruši, a eksproprijacija zemljišta će se raditi u skladu sa standardima EU – saznajemo u opštini Prokuplje. – Prva faze radova, koji bi trebalo da počnu tokom naredne godine, uslediće posle rešavanja imovinsko–pravnih odnosa, odnosno nakon usvajanja politike raseljavanja.

Trasa auto-puta Niš – Merdare – Priština predviđa izbegavanje gradskog jezgra Prokuplja, odnosno podrazumeva izgradnju obilaznice od vojne kasarne na ulazu u grad, trasom pored Veterinarske stanice, do fabrike „Hisar“, na izlazu iz Prokuplja. Dalje se trasa kroz Kuršumliju uglavnom poklapa s postojećim regionalnim putem.

Prema podacima iz „Puteva Srbije“, početak eksproprijacije na 77 kilometara puta se očekuje u prvim mesecima 2018. godine. Ovaj postupak sprovode imovinsko-pravne službe opština i gradova kroz čiju teritoriju će da prolazi budući auto-put. „Putevi“ pokreću postupak podnošenjem predloga za eksproprijaciju, a opština obaveštava stranke i donosi rešenja. „Putevi“ su dužni da podnesu pisanu ponudu o obliku i visini naknade za eksproprisanu imovinu. Visinu naknade za zemljište utvrđuje poreska uprava, dok visinu naknade za biljne kulture i objekte utvrđuju veštaci odgovarajuće struke.

Auto-put od Niša do Drača biće dug 384 kilometra. Deonica od Niša do Merdara, koja je u nadležnosti Beograda, duga je 77 kilometara, i njena procenjena vrednost je 850 miliona evra. Radovi bi prvo trebalo da počnu na 40 kilometara od Merošine do Pločnika, a njihova procenjena vrednost je 212 miliona evra. Deo sredstava za izgradnju auto-puta Niš – Priština biće obezbeđen iz bespovratne pomoći EU.

NA KOSOVSKOJ STRANI UVELIKO SE RADI

ZA razliku od deonice Niš – Merdare, na kosovskoj strani trasa auto-puta se uveliko gradi. Radovi su od Prištine gotovo završeni do ulaza u samo Podujevo, udaljeno svega desetak kilometara od administrativnog prelaza Merdare. Tu se sredstvima EU već grade objekti za „tvrdi prelaz“, koji je deo Briselskog sporazuma. U sklopu radova koji se izvode s kosovske strane prelaza uklonjen je i nadvožnjak na samoj administrativnoj liniji, koji je oduvek bio simbol „razgraničenja“ kuršumlijske opštine i opštine Podujevo.

 

TV K::CN