Kapaciteti Ustanove Mara

Za oko 60 korisnika usluga Ustanove socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju Mara u Nišu obezbeđena je podrška i pomoć zaposlenih koji ispunjavaju najviše standarde stručnosti u ovoj oblasti, kaže direktor Miloš Ranđelović. Ranđelović je, povodom dana Ustanove i slave Sv. Prohora Pčinjskog rekao da zaposleni u Mari učestvuju na stručnim skupovima u oblasti socijalne zaštite, kao i da je nadogradnja kompetencija kadrova prioritet u radu. Povećanjem prostornog kapaciteta i broja zaposlenih stručnih lica, ova ustanova bi u narednom periodu mogla da brine o više od 60 osoba sa smetnjama u razvoju, koliko ih je trenutno. U Ustanovi Mara jedna od novouvedenih usluga je vikend boravak i predah roditeljstvu, a s obzirom na uslove koji postoje, prema rečima Ranđelovića, raste i interesovanje, pre svega, roditelja dece sa smetnjama u razvoju.

TV K::CN