Istraživanje o bolničkim infekcijama i potrošnji antibiotika

U svim bolnicama u Srbiji počelo je sprovođenje velikog istraživanja sa ciljem sagledavanja učestalosti bolničkih infekcija, njihovih uzročnika i potrošnje antibiotika koje će trajatio do kraja novembra. Studija koja treba da posluži i za planiranje daljih aktivnosti u prevenciji bolničkih infekcija sprovodi se od početka mesec u 40 opštih bolnica, devet instituta, četiri kliničko-bolnička centra, četiri klinička centra, uključujući i dve privatne bolnice, sa očekivanim obuhvatom od oko 15.000 pacijenata.

Četvrta nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika izvodi se prvi put u saradnji i koordinaciji sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti, te će prvi put rezultati naše nacionalne studije biti uporedivi sa rezultatima cele Evrope, i naći se na jednstvenoj mapi Evrope. U Srbiji se prvi put paralelno sprovodi i studija potrošnje antibiotika, što je u skladu sa inicijativom Ministarstva zdravlja, nacrtom Nacionalnog programa za kontrolu antimikrobne rezistencije i racionalne upotrebe antibiotika. Studija se izvodi u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja, koji se finansira iz kredita Svetske banke. Bolničke infekcije mogu značajno da umanje kvalitet lečenja, da dovedu do produženja bolničkog ležanja i povećane potrošnje antibiotika, što sve dovodi i do povećanja ukupnih troškova lečenja. Bolnička infekcija je infekcija koja je nastala tokom hospitalizacije, odnosno koja nije bila prisutna ili pacijent nije bio u stanju inkubacije u momentu prijema u bolnicu. Ono što bolničke infekcije čini problematičnim je da ih izazivaju mikroorganizmi koji stalno menjaju svoje karakteristike i što su često oni otporni na različite vrste antibiotika.  Veoma je važna i edukacija pacijenata, jer higijenske navike pacijenata, pušenje duvana, prekomerna telesna težina, nepoštovanje kalendara vakcinacije, pre svega protiv gripa i pneumokokne infekcije u populaciji imunokompromitovanih i starijih osoba, takođe mogu da dorinesu nastanku bolničkih infekcija, precizira se u saopštenju.

TV K::CN