Komisija za izbor direktora radila po propisima, zbrku prave oni koji nisu prošli

Olivera Igić, predsednica Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u Nišu
  • Komisija koja je sprovodila konkurs za imenovanje direktora u Nišu oglasila se povodom izjava predstavnika Gradskog veća da će se i oni, na neki način „pitati“ oko toga ko će biti novi direktori javnih preduzeća u Nišu.

Očigledno nezadovoljno rang listom koju je sastavila Komisija, odnosno prvoplasiranim imenima, Veće i dalje odbija da izabere najbolje ocenjene kandidate za direktore, što je uslov da ih izglasa i Skupština grada, pravdajući se „mnoštvom prigovora“.

Ako Gradsko veće Niša u što kraćem roku ne predloži direktore Skupštini grada, javni sektor u ovom gradu biće u ozbiljnom problemu jer je „starim“ direktorima 2. oktobra istekao mandat.

Komisija za sprovodjenje konkursa za izbor direktora u javnim preduzećima u Nišu se obratila Obaveštenjem Skupštini grada i Gradskom veću i dala precizna pojašnjenja koja su zakonska ovlašćenja i prava i Gradskog veća i Skupštine grada, ali i same komisije i pojedinaca koji su bili u trci za direktore.

Shodno zakonu, a sudeći po navodima Komisije, Gradsko veće ne sme da se meša u izbor direktora i kriterijume, inače jasno propisane upravo „od strane onih koji sada u javnosti najviše polemišu.

 


Obaveštenje Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća Grada Niša o pristiglim zahtevima, prigovorima, obaveštenjima i primedbama kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku po oglasima o javnim konkursima objavljenim u Službenom listu Grada Niša broj 63/2017 :

Dana, 21.9.2017.godine, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća Grada Niša je, shodno odredbama Zakona o javnim preduzećima i Uredbi o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća, kao i Rešenju o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća Grada Niša, blagovremeno sastavila rang liste i iste dostavila Gradskom veću Grada Niša na dalje postupanje u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

Na taj način, Komisija je izvršila svoj zadatak određen rešenjem, te stoga više nije u nadležnosti da preduzima bilo kakve druge radnje.

Kako je od dana završetka izbornog postupka pred Komisiju pristigao određeni broj prigovora, zahteva, obaveštenja i primedbi kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku, a koji su upućeni Gradskom veću Grada Niša i Skupštini Grada Niša, kao i direktno Komisiji preko nadležnog Sekretarijata, to Vas obaveštavamo da Komisija nije nadležna da postupa po prigovorima, obaveštenjima ili bilo kojim aktima koji se odnose na izborni postupak.

Shodno odredbama Zakona o javnim preduzećima, prigovor NIJE dopušten i po eventualno izjavljenom prigovoru, ne može odlučivati ni Komisija, Uprava, Skupština Grada Niša, Gradsko veće Grada Niša, kao ni jedan drugi organ, a jedino pravno sredstvo predstavlja obraćanje nadležnom sudu nakon okončanja izbornog postupka, odnosno nakon objavljivanja akta o imenovanju direktora u Službenom listu Grada Niša.

Članom 41. stav 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima, propisano je da Komisija dostavlja nadležnom organu lokalne samouprave – Gradskom veću, rang listu sa tri najbolje rangirana kandidata, koje priprema predlog akta o imenovanju prvorangiranog kandidata i dostavlja Skupštini Grada.

Očigledno je, na osnovu napred navedene odredbe, da Gradsko veće Grada Niša, osim funkcije pripreme predloga akta o imenovanju prvorangiranog kandidata, nema drugih zakonskih ovlašćenja u izbornom postupku.

Da je drugačije, u slučaju da je kandidat za izbor direktora član Gradskog veća Grada Niša , isti ne bi mogao biti kandidat u izbornom postupku za direktora javnog preduzeća jer bi, u suprotonom, morao (zbog sukoba interesa) podneti ostavku na mesto člana Gradskog veća Grada Niša.

Kako Skupština Grada Niša svojom Odlukom o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća broj: 06-417/2017-5-02 od 9.6.2017.godine („Službeni list Grada Niša“ broj 57/2017) nije predvidela ispitivanje kandidata u pogledu znanja i veština iz oblasti računara, stranih jezika i analitičkog rasuđivanja i isto nije navela u Oglasu, te kako nije u članove Komisije uvrstila stručna lica koja bi obavljala ova testiranja, i kako u Odlukama o osnivanju javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća Grada Niša i njihovim Statutima stoji da se osposobljenost, znanja i veštine kandidata ocenjuju shodno potrebama rada preduzeća, to se Komisija ne može izjašnjavati na navedene okolnosti, a još manje odgovarati na prigovore sa ovom sadržinom.

Statutima javnih i javno komunalnih preduzeća Grada Niša, navedeni su samo opšti uslovi, a ne i dodatni – koji podrazumevaju ispitivanje znanja i veština iz oblasti računara, stranih jezika i analitičkog rasuđivanja, a što je opet u resoru nadelžnosti Uprave Grada Niša i Gradskog veća Grada Niša.

Kada je reč o zahtevima za uvid u konkursnu dokumentaciju kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da podnese, nakon okončanja izbornog postupka, odnosno objavljivanja akta o imenovanju u Službenom listu Grada Niša, shodno članu 42. stav 3 Zakona o javnim preduzećima kada je Komisija dužna da u roku od dva dana kandidatu omogući uvid u konkursnu dokumentaciju u prisustvu člana Komisije.

Nesporno je, na osnovu svega navedenog da su prigovori, obaveštenja, zahtevi i primedbe u ovom stadijumu izbornog postupka nedozvoljeni, a takođe je nesporno da Komisija ni na koji način nije ovlašćena niti nadležna da po istim postupa, kao ni bilo koji drugi organ lokalne samouprave.

Komisija je izvršila svoj zadatak određen rešenjem Skupštine grada Grada Niša u potpunosti i u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Uredbom o merilima za izbor direktora javnih preduzeća.

Svako istupanje pojedinaca, kandidata, pa i kandidata koji su članovi izvršne vlasti Grada Niša, predstavlja njihov lični stav i lično tumačenje zakonskih odredbi koji, dati na takav način, ne mogu i ne utiču na zakonitost rada Komisije.

Napominjemo da odredbe Zakona o javnim preduzećima ne predviđaju institute mišljenja, zaključaka, prigovora o radu Komisije, kao ni usporavanje, prekidanje niti poništenje izbora direktora javnih preduzeća koji je u toku i da, preduzimanje takvih radnji od strane organa lokalne samouprave, predstavlja prekoračenje zakonskih ovlašćenja i direktno kršenje odredbi navedenog Zakona.

TV K::CN