Stroža kaznena politika za nasilnike u porodici

Razmotriće se pitanja izmene krivičnih dela i propisanih kazni kada je reč o nasilju u porodici, ali i sudovi su ti koji bi trebalo da imaju storžu kaznenu politiku, kažu iz Ministartsva pravde. Nedavno osnovan Savet za borbu protiv nasilja u porodici ima ulogu da motri na implementaciju Zakona i da podstakne da se efikasno i u što kraćem vremenskom periodu deluje, rekla je ministar pravde, Nela Kuburović.
Tokom prošle godine od ukupnog broja osuđujućih presuda, kojih je bilo oko 2200, u preko 60 odsto slučajeva sudovi izriču uslovnu osudu, tako da nije reč samo o izmeni zakona za nasilnike, već i o njihovoj primeni u praksi, i tome da li sudovi treba da imaju strožiju kaznenu politiku, rekla je Nela Kuburović, ministar pravde.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, rekao je povodom nedavnih događaja u centrima za socijalni rad, da je inspekcija na terenu, i da će, ukoliko postoje, odgovorni snositi konsekvence. On je najavio da će se uskoro izaći u javnost sa konkretnim merama, nakon sastanka sa direktorima socijalnih ustanova.

TV K::CN