Protest protiv nasilja nad ženama

Mreža žene protiv nasilja I Autonomni ženski centar organizovali su protest protiv nasilja nad ženama, ispred Ministarstva pravde I Ministarstva rada. Glavna poruka skupa jeste da bi kaznena politika trebalo da bude oštrija, a primena zakona doslednija. Iz Ministarstva pravde poručuju da će se na sastanku Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, koji se očekuje ove nedelje, razmatrati uvođenje dodatnih hitnih mera u postupanju nadležnih organa.

Predstavnici Mreže žena protiv nasilja i Autonomnog žemskog centra okupili su se ispred Ministarstva rada i Ministarstva pravde zbog propusta koji su učinjeni u poslednja dva slučaja ubistava žena i deteta u okviru Centara za socijalni rad u Beogradu, kao i u svim prethodnim slučajevima.

Okupljeni na protestu su nosili transparente „Nijedna žena manje- nijedna mrtva više“, „Reagujmo dok ne bude kasno“, „Stop femicidu!“, „Stop ubijanju žena!“. Sa skupa su apelovali na nadležne organe da se preispita kako je došlo do propusta koji su doveli do fenmicida.

Protest protiv nasilja nad ženama je organizovan nakon što je su protekle nedelje ispred Centra za socijalni rad u Rakovici ubijeni žena i dete, a samo nedelju dana ranije ispred Centra na Novom Beogradu muž je usmrtio bivšu ženu.

Iz Ministarstva pravde, ističu da novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je počeo da se primenjuje 1. juna, pored hitnih mera predviđa i snažnu koordinaciju nadležnih organa u slučajevima porodičnog nasilja. Oni ističu da će insistirati na doslednom sprovođenju novog Zakona i pratiti njegove efekte. Takođe, nedavno osnovan Savet za suzbijanje nasilja u porodici, održaće tokom ove nedelje svoj prvi sastanak, na kome će se razmatrati mogućnosti uvođenja dodatnih hitnih mera u postupanju nadležnih organa. Ovaj savet upravo i ima za cilj da prati implementaciju Zakona i da otkloni sve nedostatke ukoliko se pojave u praksi, podsećaju iz Ministarstva pravde.

 

 

 

 

TV K::CN