Na francuskom nebu 450 balona

Iz vazduhoplovne baze u Šamble Bisjeru u Francuskoj, u petak je u okviru međunarodnog bijenala „Mondial Air Ballons“ poletelo čak 456 balona.

Svrha ove akcije bilo je obaranje prethodnog rekorda u kategoriji za najveći broj balona u vazduhu.

Nebo su ubrzo prekrile najrazličitije šare i boje.

TV K::CN