Kodeks ponašanja narodnih poslanika

Princip da se govori istina, princip načela pravičnosti, dostupnost građanima, ukidanje jezika mržnje prema političkim neistomišljenicima, ali I opomene I javno izvinjenje su neki od propisa ponašanja koji će se naći u dugoočekivanom Kodeksu ponašanja za poslanike. Predsednik Administrativnog odbora Narodne Skupštine Republike Srbije I predsedavajući Radne grupe za izradu kodeksa, Aleskandar Martinović, rekao je za televiziju Kopernikus da nije namera preglasavanje kolega iz opzicije, već je cilj da se do teksta Kodeksa dođe konsenzusom.

Formirana je nova radna grupa koja bi trebalo u ovom sazivu Skupštine Republike Srbije da završi posao oko izrade predloga Kodeksa ponašanja poslanika nakon čega će se ono uputiti Narodnoj Skupštini na razmatranje I usvajanje. Rad narodnih poslanika je regulisan Ustavom, Zakonom I Poslovnikom Narodne Skupštine, ali nedostaje deo koji se podrazumeva da važi za narodne poslanike, ali do sada nigde nije zapisan, isitče Aleksandar Martinović, predsedavajući Radne grupe za iuzradu kodeksa I predsednik Administartivnog odbora Skupštine Srbije.

U prvobitnom nacrtu Kodeksa propisane su čak I novčane kazne, za njegovo nepoštovanje, ali njima nije mesto u Kodeksu koji ima etički odnosno moralni karakter. Međutim, opomena ili javno izvinjenje je nešto što bi moglo da utiče na svest I savest poslanika, smatra Martinović.

Član radne grupe za donošenje Kodeksa ponašanja poslanika, Meho Omerović, veruje na osnovu dugogodišnjeg iskustva, kako kaže, da pojedinim poslanicima ni Kodeks neće pomoći da uvažavaju svoje kolege, uprkos suprotsaavljenim mišljenjima.

Vreme je da pokažemo da smo svi mi narodni poslanici dovoljno odgovorni da uradimo jedan posao koji treba da podigne ugled Narodne Skupštine Republike Srbije, kako bi građani imali mnogo više poverenja u rad svih nas, zaključuje Martinović.

 

 

 

TV K::CN