Obeležava se Svetski dan borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada

Poljoprivreda i prosjačenje su dve oblasti u kojima je najzastupljenija zloupotreba dečjeg rada. Sve institucije su angažovane u borbi protiv fenomena dece ulice, a oformljeno je i 115 timova u centrima za socijalni rad, koji se bave ovim fenomenom, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin, na konferenciji povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada. Međunarodna organizacija rada napravila je sa partnerima i listu opasnih poslova za decu koja je pretočena u Uredbu o opasnom radu za decu, istaknuto je na konferenciji.
Pored Uredbe o opasnom radu za decu akcenat je na konferenciji povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada stavljen i na posebnom Protokolu za inspekciju rada za zaštitu dece od ove pojave, kojim se obezbeđuje efkasnija koordinacija između inspekcije rada, centra za socijalni rad i policije u cilju zaštite dece. Međunarodna organizacija rada i Ministarstvo rada sprovode i dvogodišnji projekat čiji je cilj da se smanje najgori oblici zloupotrebe dečjeg rada: ropstvo, trgovina decom, zloupotreba dece radi prostitucije, proizvodnje pornografije, korišćenje dece za nedozvoljene aktivnosti, kao i rad koji je štetan po zdravlje, bezbednost ili moral dece.
Najvidljivija su deca ulice, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin, i dodao da je u okviru akcije Ministartsva u borbi protiv fenomena dece ulice prošle godine prepoznato, otkriveno i sa beogradskih ulica sklonjeno 74 dece, dok je zaključno sa aprilom ove godine sklonjeno 26 dece, kao i da kazne za one koji zloupotrebe dečji rad se kreću i do milion i petsto hiljada dinara.
Za naredni period je najavljena realizacija obuke za predstavnike Inspekcije rada, policije i Centara za socijalni rad za identifikaciju i zaštitu dece od zloupotrebe dečjeg rada, zatim istraživanja brze procene stanja u oblasti poljoprivrede u odnosu na dečji rad, kao i izrade Mape puta za eliminaciju zloupotrebe dečjeg rada za period od naredne četiri godine.

TV K::CN