Mali potpisao Pakt protiv seksualnog zlostavljanja dece

Gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, potpisao je Pakt protiv seksualnog zlostavljanja dece. To je još jedan dokaz da smo veoma posvećeni ostvarivanju dečjih prava i stvaranju najpovoljnijeg mogućeg ambijenta za njihovo odratsanje u našoj prestonici, rekao je Mali na sednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope za zaustavljanje seksualnog nasilja nad decom.
Podaci pokazuju da su mnoga deca i dalje žrtve najrazličitijih oblika nasilja, među kojima je i seksualno, koje izaziva ozbiljne fizičke i psihološke posledice na žrtvu i ostavlja traume za ceo život, rekao je Siniša Mali na sednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope za zaustavljanje seksualnog nasilja nad decom, i dodao da nijedno nasilje nad decom nije opravdano, kao i da je često jedna od pratećih pojava zlostavljanja dece i ćutanje okoline.
Pre tri godine je po prvi put osnovan Savet za prava deteta koji se naročito bavi zaštitom dece od nasilja, a kroz gradske institucije i prihvatilišta za decu godišnje prođe nekoliko stotina zlostavljane dece, gde im se pružaju opdgovarajući tretman i rehabilitacija od strane visoko specijaliozovanog i obučenog osoblja, rekao je Mali.
U tekstu Pakta navodi se da na ovaj način Beograd pristupa Paktu gradova i regiona kongresa i tako potvrđuje da će podizati svest građana o seksualnom iskorišćavanju i zloupotrebi dece i da će podsticati uspostavljanje usluga namenjenih zaštiti dece i sprečavanju seksualnog nasilja.

TV K::CN