I dalje neprijatni mirisi iz Vinče, merenja u redu…

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je danas, povodom neprijatnog mirisa koji danima dopire sa deponije u Vinči, da poslednja dva dana nije registrovano prekoračanje zagadjujućih materija u vazduhu.

Prema navodima Zavoda, na 24 merna mesta neprekidno se prati koncentracija zagadjujućih materija u vazduhu, a posebno se obraća pažnja na požar u Vinči.

„Posebna pažnja usmerena je na naselja Lešće, Višnjička banja, Višnjica, Rospi ćuprija, Karaburma, Krnjača, Kotež, Borča, Mirijevo, Zvezdara, ali i na ostale delove grada koji mogu biti pod uticajem, čak iako se nalaze na značajnoj udaljenosti od deponije, jer meteorološki uslovi, naročito noću i u ranim jutarnjim satima, pogoduju širenju zagadjujućih materija na veće udaljenosti“, kaže se u saopštenju Zavoda.

Dodaje se i da do sada preduzete mere za suzbijanje dima sa deponije Vinča nisu dale rezultate koji bi uticali na poboljšanje kvaliteta vazduha na pojedinim lokacijama.

Gradjanima se savetuje da se kada osete neprijatan miris povuku u zatvoreni prostor i zatvore prozore. Takve preporuke se naročiio odnose na decu, starije osobe, trudnice, dojilje i osobe sa hroničnim bolestima.

„U skladu sa poslednjim rezultatima, praćenjem razvoja situacije i informacijama dobijenim od gradjana, Gradski zavod za javno zdravlje konstantno prati situaciju i planira dalje korake“, zaključuje se u saopštenju.

TV K::CN