Primanja niža od troškova

Prosečni mesečni prihodi domaćinstava u Srbiji u novcu i naturi u 2016. iznosili su 59.624 dinara i u odnosu na prethodnu godinu nominalno su viši za 3,1 odsto. Domaćinstva sa gradskog područja u proseku su imala prihode 62.336 dinara, što je nominalno povećanje od 2,9 odsto u poređenju sa 2015. godinom, dok su na ostalom području prihodi bili 55.210 dinara i veći su za 3,5 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku. Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava iznosili su 60.720 dinara i u odnosu na 2015. godinu i viši su minimalno za 2,8 odsto. U gradskom području izdaci domaćinstava bili su 62.328 dinara, što je povećanje od 2,3 odsto, a na ostalom području su povećani za 3,7 odsto, na 58.102 dinara. Najveći udeo u prihodima domaćinstava u novcu i u naturi imali su prihodi iz redovnog radnog odnosa (49,2 odsto), penzije (30,9 odsto), prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova (4,5 odsto), naturalna potrošnja (4,3 odsto), ostala primanja od socijalnog osiguranja (tri odsto), prihodi van redovnog radnog odnosa (2,5 odsto). U ličnoj potrošnji domaćinstava najveći izadaci su za hranu i bezalkoholna pića (34,9 odsto) i stanovanje, vodu, električnu energiju, gas i ostala goriva (16,7 odsto). Slede izdaci za transport ( 9,3 odsto), za ostale lične predmete i ostale usluge (5,9 odsto), za komunikacije (5,3 odsto), za rekreaciju i kulturu (5,2 odsto), za odeću i obuću (5,2 odsto), za alkoholna pića i duvan (4,6 odsto). Podaci o prihodima i izdacima domaćinstava dobijeni su na osnovu ankete 6.457 domaćinstava.