Saradnja Privredne komore i fakulteta

Kako bi se studentima približili problemi sa kojima se suočavaju preduzetnici i kompanije, a sa ciljem realizacije teorijskog znanja u praksi, Ekonomski fakultet u Nišu intenziviraće saradnju sa Regionalnom privrednom komorom, saopšteno je iz ove visokoškolske ustanove. Kroz projekat Doprinos akademaca razvoju, koji će trajati do kraja semestra, studenti će u okviru redovnih predavanja učestvovati u unapređenju poslavanja osam preduzeća koja su se odazvala na javni poziv fakulteta. Veće naučnog seminara ovog fakulteta organizovalo je predavanje Aleksandra Milićevića, vršioca dužnosti direktora Regionalne privredne komore, a cilj je da se studentima prikaže novi način funkcionisanja Privredne komore, ali i nove tendencije u poslovanju u zemlji i problemi sa kojima se suočavaju kompanije. Istovremeno, Ekonomski fakultet je u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom počeo realizaciju projekta DAR u okviru kojeg će studenti kroz redovnu nastavu učestvovati u rešavanju problema kompanija u praksi, kaže dr Marija Radosavljević, vanredni profesor. Prvi deo projekta Doprinos akademaca razvoju, trajaće do kraja maja, odnosno do kraja tekućeg semestra, a zainteresovanim studentima fakultet će odrediti mentore, nastavnike.

TV K::CN