Ministarstvo: Protest je politički skup

Ministarstvo nauke i prosvete je saopštilo da je protest dela radnika u prosveti održan u petak „politički skup“. „Prema podacima školskih uprava, zasnovanih na infrmacijama direktora škola i aktiva direktora, od 1.772 osnovne i srednje škole u Srbiji u petak, 17. marta, nastava se u prepodnevnoj smeni normalno odvijala u čak 1.460, odnosno 82,4 odsto škola. Časovi su bili skraćeni na 30 minuta u samo 312 škola, što čini šestinu ili 17,6 odsto. Dok je u poslepodnevnoj smeni broj škola sa skraćenim časovima bio još manji. Prema istim podacima, najviše škola se odazvalo pozivu jednog sindikata na skraćenje časova u Zrenjaninu i Čačku, dok je od 280 beogradskih škola u ”protestu” učestvovalo tek njih 17“, navodi se u saopštenju. „Organizovanje protesta ispred Vlade Srbije u toku kampanje za predsedničke izbore od strane samo jednog od četiri reprezentativna sindikata prosvete jasno upućuje na zaključak da se radi o političkom skupu. Poslednjih sedam meseci saradnja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sindikata je veoma intenzivna, što su više puta javno isticali i njihovi predstavnici. Na brojnim sastancima upoznati su sa merama koje Vlada i Ministartsvo preduzimaju kako bi se poboljšao materijalni status zaposlenih u obrazovanju. Jasno je predočeno da je u toku rad na Zakonu o platama zaposlenih u javnom sektoru koji će konačno prosvetne radnike dovesti u ravnopravan položaj sa drugim korisnicima državnog budžeta. Sada je na Ministarstvu i sindikatima da odrede kriterijume za platne razrede, kako bi konačno plata bila ogledalo kvaliteta rada. Upravo zbog toga smatramo da nema nijedno, osim političko, opravdanje za protest. To što se nisu pridružili jučerašnjem protestu tri reprezentativna sindikata pokazala su profesionalizam i stav da se konstruktivnim dijalogom sa Ministarstvom može doći do rešenja kojima će biti zadovoljni prosvetni radnici, ali i naši učenici“.