Podsticanje rađanja

Savet za populacionu politiku aktivno će raditi na podsticanju rađanja u Srbiji, kaže ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović. Polazimo od Strategije za podsticanje rađanja, od potrebe da se evidentiraju i prate sve migracije iz sela u grad, ali i van Srbije, radiće se na unapređenju kvaliteta života svih sugrađana, a to ide paralelno sa ekonomskim oporavkom“, rekla je Đukić Dejanović. Ona je dodala da će sve preduzete mere biti usmerene na podsticanje rađanja, a da se prvi rezultati mogu videti za pet ili deset godina. Dejanović kaže da će se u narednom periodu mnogo više raditi na upodobljavanju radnog vremena roditelja, da će se mnogo više raditi i učiti o reprodukltivnom zdravlju u školama, zatim povezivati zavodi za javno zdravlje. Da bi se sve to postiglo, kako kaže, neophodna je multisektorska saradnja više ministarstava pre svega Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva obrazovanja, kao i lokalnih samouprava, zatim Instituta za društvene nauke, SANU.

TV K::CN