Skupština Srbije počinje novu sednicu

SKUPSTINASkupština Srbije počinje novu sednicu, a na dnevnom redu je pored ostalog i Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Tim predlogom predviđeno je privremeno udaljenje nasilnika iz kuće i privremena zabrana kontaktiranja i prilaska žrtvi nasilja. Zakonskim predlogom je predviđeno i koordinisanje rada i saradnja javnih tužilaštava, policije i centara za socijalni rad kroz zajedničko telo – Grupu za koordinaciju i saradnju. U obrazloženju je navedeno da je cilj zakona da se uredi organizacija i postupanje državnih organa i ustanova i time omogući delotvorno sprečavanje nasilja u porodici i brža, blagovremena i delotvorna zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici.

TV K::CN