Forum naprednih tehnologija

forum-naprednih-tehnologijaForum naprednih tehnologija – Potencijali Grada Niša“ predstavlja početak realizacije ideje mapiranja Grada Niša kao centra naprednih tehnologija. Ideja organizatora foruma je da okupi sve aktere na polju naprednih tehnologija u oblasti privrede, nauke i obrazovanja i da Niš predstavi nadležnim ministarstvima, istraživačko-razvojnim institucijama, donatorskim i diplomatskoj zajednici.
Razlozi za pokretanje projekta mapiranja grada Niša i organizaciju „Foruma naprednih tehnologija – potencijali grada Niša“ leže u činjenici da ne postoji jasna slika o razvojnim i investicionim kapacitetima, mogućnostima i potencijalima Grada Niša i stepenu razvijenosti sektora naprednih tehnologija, kako u lokalnoj zajednici tako i na nacionalnom i regionalnom nivou.

Takođe, jedan od problema jeste i nedostatak zadovoljavajuće komunikacije i saradnje između institucija sistema, istraživačko-razvojnih i obrazovnih institucija sa proizvodnim sektorom. Elektronski fakultet u Nišu ima posebnu ulogu u tome.

Jedan od ciljeva organizovanja foruma jeste da mapira sve potencijale grada i da se ovaj vid prezentacije mogućnosti i potencijala uspostavi kao tradicionalni skup koji će se održavati svake godine. Drugi dan foruma održaće se specijalizovani sajam zapoščljavanja i profesionalne orjentacije.

O važnosti i neophodnosti organizovanja foruma, od 15. do 16. noembra ove godine u Oficirskom domu u Nišu, govori i činjenica da su iza njega stali Grad Niš i suorganizatori Regionalna privredna komora, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Nacionalna služba za zapošljavanje i Niški klaster naprednih tehnologija NiCAT.