NBS: Loš svaki peti kredit

pareSvaki peti kredit u ukupnim plasmanima banaka je problematičan, a njihovo učešće iznosi 20,22 odsto, pokazali su podaci Narodne banke Srbije. To je za 1,36 odsto manje nego što je bilo na kraju 2015. godine.
Kako je rečeno u Narodnoj banci, to je smanjenje ukupnog učešća loših kredita u odnosu na poslednji dan prošle godine, kada je njihovo učešće u ukupnim pozajmicama bilo 21,58 odsto.
Posmatrano po sektorima, pokazatelj bruto NPL privrede na dan 30. juna 2016. iznosi 20,88 odsto, dok je kod sektora stanovništva taj pokazatelj značajno niži i iznosi 10,34 odsto. Problematični krediti u bankarskom sektoru Srbije iznosili su,tog dana 404,34 milijarde dinara, navodi NBS, a na osnovu izveštaja koje dobija od banaka na mesečnom nivou.
NBS navodi da problematični krediti privrednih društava iznose 176,7 milijardi, a stanovništva 73,43 milijarde dinara.
Najveći deo preostalog iznosa problematičnih kredita, prema NBS, odnosi se na druga pravna lica – nefinansijski sektor u stečaju.
Pod pojmom problematični krediti, objašnjavaju, podrazumeva se stanje ukupnog preostalog duga pojedinačnog kredita uključujući i iznos docnje po osnovu koga je dužnik u docnji duže od 90 dana, ili po osnovu plaćanja kamate ili glavnice.