Isplata dividendi Aerodroma „Nikola Tesla“ 5. septembra

aerodrom bgAerodrom „Nikola Tesla“ najavio je da će dividende iz dobiti za 2015. godinu isplatiti 5. septembra. Skupština akcionara te kompanije u junu je odobrila bruto dividendu u iznosu od 750,9 miliona dinara odnosno, 21,9 dinara bruto po akciji.

U budžet biće uplaćeno oko 624,4 miliona dinara, a ostalim akcionarima približno 126,6 miliona dinara.
Pravo na dividendu imaju akcionari koji su 31. decembra 2015. godine posedovali akcije Aerodroma Nikola Tesla.
Dobit te kompanije u 2015. iznosila je oko 3,3 milijarde dinara.
Oko 4,8 miliona građana, koji su stekli pravo na besplate akcije poseduju po jednu akciju Nikola Tesla.

TV K::CN